It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

MS Tanısı Nasıl Konur?

MS tanısı, MS tanısında kullanılan araçlar, fizik muayene, MR, beyin omurilik sıvısı gibi konularla ilgili bilgi verilmektedir. “MS tanısını bu konuda deneyimli bir nöroloji uzmanı koymalıdır. Çoğu zaman kolayca tanı koyulabilmesine rağmen, bazı hastalarda dünyanın en deneyimli merkezlerinde bile tanı sorunu yaşanabilmektedir.” İçeriğin devamı için videoyu izleyiniz.